MAKADIOSTA.COM

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
MAKADIOSTA.COM

MAKADIOSTA stands for 'Mga Kaparian sa Diyosesis sa Talibon' (Priests of the Diocese of Talibon). This is an internet forum for priests and their friends of the Diocese of Talibon, Bohol, PHILIPPINES. Welcome!

New forum updates are in effect. See the forum tutorial/announcements for instructions.

  ANG ATONG FORUM (Introduction to MAKADIOSTA.COM)

  admin
  admin
  Admin


  Male
  Joined : 2008-03-02
  Age : 55
  Location : San Isidro, Pilar Bohol
  Status : single
  Hometown : Candijay,Bohol
  Ordained : 1995-04-27

  ANG ATONG FORUM (Introduction to MAKADIOSTA.COM) Empty ANG ATONG FORUM (Introduction to MAKADIOSTA.COM)

  Post by admin Tue Jul 01, 2008 6:03 am

  1. Unsa man kining gitawag nga “internet forum” sama sa Makadiosta.com?

  Isip teknikal nga kahulogan, ang internet forum usa ka web application o web software nga gitumong sa pagpahigayon og mga kulukabildo online ug nagtugot sa mga users sa pagpadangat sa ilang mga mensahe ug pag-apil sa nagapadayong hisgutanan ginamit ang usa ka web browser sama sa Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Opera ug uban pa. Gitawag usab kini sa laing mga ngalan sama sa web forum, message board, discussion board, electronic discussion group, discussion forum, bulletin board, ug ang pinakadali ug simple…, forum. Laktod nga pagkasulti, ang internet forum namugna aron sa pagpahigayon sa binayloay ug huna-huna mahitungod sa bisan unsang tema og hisgutanan pinaagi sa kahimanan sa internet. Sa pagpadayon sa paglambo sa mga kahimanan sa internet, napahigayon usab ang pagpadangat diha sa forum sa ubang matang sa mga media sama sa videos ug images. Dili lamang mga mensahe ang mahimong ipadangat kun dili mga video clips ug hulagway agig pagdugang ug kinabuhi sa mga binayloay sa huna-huna.

  2. Online communities, virtual relationships?

  Nagpuyo kita sa kapanahonan nga naghagit sa mga karaang pamaagi sa pagsabot ug pagtuon sa realidad. Globalization, matod pa sa pinulongang ingles. Ang mga naandang pamaagi sa pagtutok sa sitwasyon, sa makausa pa, gihagit ug nahimutang sa way kaseguroan susama niadtong paghagit ni Copernicus sa kanhiayng baroganan sa simbahan nga ang planetang earth mao ang sentro sa uniberso. Dili na igo ug dili na makatagbaw sa yanong lumulopyo ang naandan ug tradisyonal nga pamaagi. Nasinati nato karon niining maong siglo ang pagbuto ug ang pagkuyanap sa teknolohiya isip bag-ong medium o pamaagi sa pagpakiglambigit. Ug kini daw sa usa ka makusog nga bulhog ug sulog nga sa dili madugay mobanlas sa tanang suok sa kalibutan. Malisud kapugngan ang sulog sa teknolohiya, ug sa madugay o sa madali, wala kita’y laing kapaingnan kun dili ang paghangop niini sama nga gihangop nato ang matag dalit sa kabag-ohan nga gitanyag ning moderno nga kalibutan.

  Nan, niining kalibutan nga ‘nagkagamay’ ug nagkasentralisado, ang pamaagi usab sa pagpakig-ingon ingon ug pakighugoy-hugoy nabag-o. Matawag ba nga relasyon ang mga paghimamat nga nahitabo sa cyberspace? Aduna bay relasyon nga gipanday diha sa mga chatting ug binaylo-ay sa huna-huna diha sa mga forums ug blogs? Aduna bay elemento sa relasyon diha sa pagpasundayag sa imong kaugalingon, sa imong mga taras, mga hulagway, mga higala ug kaila diha sa Facebook, Twitter, Myspace, Multiply ug uban pang susama niini?

  Nasayran nato nga ang pagpangalagad kinahanglang nakasukad sa realidad sa katawhan, sa kahimtang sa atong gialagaran. Nan, kun mao kini ang kahimtang sa kalibutan wala kitay laing kapilian kun dili ang pagsabot ug pagpaningkamot sa pagsangway sa ebanghelyo ni Kristo taliwa ug pinasikad sa maong kahimtang.

  3. Ang Makadiosta.Com

  Kining atong forum nagdala sa opisyal nga site name: MAKADIOSTA.COM. Ang unang bahin sa site name nga mao ang pulong MAKADIOSTA gilangkuban sa mga nag-unang letra sa MAnga KAparian sa DIOSesis sa TAlibon, kaanggid sa nag-unang acronymn nga SADIOSTA (Seminarians Association of the Diocese of Tagbilaran/Talibon) samtang ang ikaduhang bahin, .COM, sukwahi sa naandang teknikal nga paggamit nga mao ang "command", dinhi nagkahulugan ug "COMMUNITY". Maoy tinguha niining maong forum ang pagpanday ug komunidad sa mga kaparian ug kahigalaan sa mga kaparian sa bisan asang suok sa kalibutan nga adunay kahimanan sa internet aron magpaambitay, maghibaw-anay, maglig-onay panahon sa mga pagsulay, kamingaw ug kagul-anan, ug labaw sa tanan magtambayayong niining atong pagpaningkamot sa pagsubay sa madanlog nga dalan padulong kang Kristo.

  Nahimugso kining atong forum sa paaging yano kaayo. Lingaw-lingaw, pawala sa kalaay, palabay sa panahon, pakighangop sa mga kaigsoonang Bol-anon ug Filipino lukop sa tibuok kalibutan. Apan dili ikalimod nga taliwa niining tanan, ang forum, labaw sa tanan, usa ka kasinatian sa pag-inambitay. Nagsugod kita sa paaging inato ug yano – mga komedya, mga daw sa way hinungdang hilisgutanan. Apan kining tanan kalabot sa usa ka normal nga proceso sa pagpanday ug relasyon. Sama sa usa ka pamilya, nag-aginod kita sa atong panaw ug sa maong dalan mahimamat ang nagkalain-laing kasinatian ug mga hagit – kalipay, hudyaka, kasub-anan, kaligutgot, way pagsinabtanay, panagbingkil. Apan dinhi mapatunhay ang katahom sa tawhanong pakiglambigit. Nagmatuod kini sa ulohang kamatuoran sa atong tawhanong kahimtang – unique ug lahi ang matag binuhat.

  4. Makadiosta Forumers

  Atong mabasa diha sa homepage header nga kining maong forum gilangkoban sa mga kaparian sa Diyosesis sa Talibon, sa ilang mga kahigalaan, kaparyentihan ug mga kaila. Welcome usab ang tanang buot moapil ug buot magpakisusi – mga higala sa mga higala sa mga kaparian, hangtod sa katapusang degree sa pagka-kaila – laktod nga pagkasulti, welcome ang tanan!

  Sa tumong nga mapahapsay ang pagpahigayon sa mga administrative functions (e.g., by group message sending, group permissions and restrictions, etc.), ang mga forumers sa Makadiosta gibahin sa duha ka grupo: 1.) Makadiosta Padz (mga kaparian sa diyosesis sa Talibon) ug 2.) Makadiosta Friend (ang tanan nga dili apil sa Makadiosta Pads nga grupo).

  Hinaut nga masabtan usab sa ubang mga forumers nga ang Makadiosta Padz nga grupo adunay board category nga exclusive lamang alang sa maong grupo, buot ipasabot nga dili kini accessible sa mga dili apil sa Makadiosta Padz nga grupo. Ang maong category gilangkoban sa mga hilisgutanan nga haum lamang sa maong grupo.

  5. Nganong Internet Forum?

  Ang nakapahimong lahi ug unique sa mga internet forums mao ang ilang interactive character. Sanglit nahimugso ang internet forums sa katuyoan nga mapahigayon ang binaylo-ay sa hunahuna, mahinungdanong elemento ang pagpasayon sa pagpadangat sa mga mensahe or postings ni bisan kinsang miyembro sa forum. Buot ipasabot nga bisan kinsa nga miyembro mahimong mosugod og hilisgutanan ug mahimo usab nga motubag sa nagapadayong hilisgutanan. Dili susama sa ubang social networking sites sama sa Facebook, Twitter, MySpace, Multiply, Google Plus ug uban pa nga mas personal ang kinaiya ug gidumala sa usa lamang ka webblogger (ang tag-iya sa account), ang internet forums mas makatilingbanon ang taras. Labot pa, ang nahinganlan nga mga sites nakasentro sa pagpromote sa personal nga profile ug mga kalihukan sa tag-iya sa account ug bisan tuod naninguha sa pagtigom sa mga higala ug kaila, ang tanang online movements nanukad sa usa lamang ka user. Kun ikompara sa usa sa mga leading profile sites, ang Facebook, maingon nga ang forums mas nakapunting sa discussions and exchange of ideas samtang ang Facebook mas personal ang nature.

  Ang mga electronic online groups or eGroups sama sa Yahoo eGroup ug Facebook Groups aduna usa’y dakong limitasyon tungod kay kini sila wala gi-design alang sa pagpahigayon ug mga discussions busa malisod ang pagpangita o pagsearch sa mga topics nga dugay nang nahisgutan. Labot pa, kasagaran kanila email account-based – ang mga mensahe adto madawat ug mosulod sa inbox sa email account, ug mamahimong makapuno sa allotted space sa inbox mao nga gikinahanglan ang pag-anam ug delete sa mga mensahe nga madawat gikan sa ubang sakop sa usa ka eGroup. Gawas pa ang pagpadangat sa ubang media types sama sa mga video clips ug images dili dayon accessible. Gikinahanglan pa ang pag-abli sa laing mga links aron matan-aw ang maong mga media formats.

  Ang mga internet forums, sa laing bahin, walay limit sa mga mensahe nga mahimong i-post ug dili kinahanglan nga anamon kini sa pagdelete. Mahimong pasagdan hangtud sa hangtod ug walay mahitabo nga space usage error, hinuon adunay limit sa mga media types nga mahimong i-upload apan ang pagpost sa mga media types walay limit.

  Kung online interactions ang atong gipangita ug tuyo wala nay mas ha-om alang sa maong katuyoan kun dili ang internet forum. Busa, unsa pay imong gipaabot, parehistro na ug dayon sa atong forum!

  WELCOME!


  Last edited by admin on Sun Feb 22, 2009 1:44 am; edited 1 time in total

   Current date/time is Tue May 21, 2024 12:02 am